Algemene voorwaarden

* De cliënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de Energetische geneeswijzen therapeut te verstrekken.
* De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
* De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
* Energetische geneeswijzen therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
* Op de behandelingen kunnen geen garanties worden gegeven.
* Behandeling geschiedt op eigen risico.
* Bestaande medicatie en andere therapieën kunnen uitsluitend in overleg met de desbetreffende arts worden aangepast of beëindigd.
* De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
* De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.
* De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.
* De therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.
* De therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
* Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
* Betalingswijze van de behandelingen geschied in onderling overleg contant of kan per consult overgemaakt worden.
* Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de beroepsorganisatie van de therapeut en/of tot het onafhankelijk klachtenbureau.

img_4148_edited.jpg